Ajankohtaiset aiheet ja tapahtumat

City-Sámit ry. sääntömääräinen vuosikokous pidetään Arbetets Vännerin kerhotiloissa 20.3.2015 klo. 18.00 alkaen. Osoite on Porintie 1, Helsinki.

 • 1. Kokouksen avaus
 • 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 • 4. Tarkistetaan äänioikeus
 • 5. Hyväksytään esityslista
 • 6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 • 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 • 8.1. Jäsenien toive tulevista tapahtumista
 • 8.2. Resurssihenkilöt
 • 9. Vuoden saamelainen
 • 10. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
 • 11. Kulttuurikeskushanke
 • 12. Puheenjohtajan, rahastonhoitajan, sihteerin ja hallitusjäsenten palkkioiden määrittely.
 • 13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • 14. Valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet sääntöjen 9 § mukaisesti
 • 15. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä.
 • 16. Muut asiat.

Pieski jatkaa citysaamelaisten johdossa

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin lauantaina ja siellä valittiin uusi hallitus.

Vuosikokouksen yksimielisellä päätöksellä yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Pieski ja hallituksen jäseniksi Keijo Nuorgam, Hanna Helander ja Niilo Aiko sekä varajäseniksi Minna Moshnikoff ja Juho Keva.

Terveisin
City-Sámit ry
Hallitus

City-Sámit ry. sääntömääräinen vuosikokous pidetään Arbetets Vännerin kerhotiloissa 15.3.2014 klo 17.00 alkaen. Porintie 1, Helsinki.
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Yhdistyksen toiminta vuonna 2013.
6. Máttabiegga-hankkeen toiminnan eteneminen.
6.1. Kielipesän aloittaminen.
6.2. Saamenkielisen opetuksen järjestäminen.
7. Tuleva toiminta, toimintasuunnitelma 2014.
8. Yhdistyksen talous ja rahavarojen sijoittaminen.
9. Sääntöuudistus. Hallitus esittää uudet säännöt vuosikokouksen hyväksyttäväksi.
10. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
13. Puheenjohtajan, rahastonhoitajan, sihteerin ja hallitusjäsenten palkkioiden määrittely.
14. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
15. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä.
16. Muut asiat.

Yhdistys tarjoaa kahvit ja purtavaa. Tervetuloa!


City-Sámit selvittää saamen kielen opetusjärjestelyjä pääkaupunkiseudulla

City-Sámit ry pyrkii kehittämään saamen kielen opetusta sekä järjestämään saamenkielistä perusopetusta pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on koota pääkaupunkiseudun saamenopiskelijat yhteen ja järjestää opetus pysyvässä oppimisympäristössä, missä saamen kieli ja kulttuuri voivat olla näkyvästi esillä. Toisena tavoitteena on perustaa saamenkielinen luokka syksyyn 2015 mennessä.

Pääkaupunkiseudun saamelaisyhdistys, City-Sámit, on vakuuttunut, että pysyvä oppimisympäristö ja suurempi kieliyhteisö motivoivat lapsia ja nuoria opiskelemaan saamea. ”Saamen kielen opiskelijoiden kokoaminen yhteen mahdollistaa myös kokoaikaisen saamenkielen opettajan palkkaamisen. Pysyvä opetustila ja kokoaikainen opettaja tuovat myös turvaa opetuksen jatkuvuudesta. Uskon tämän tuovan lisää oppilaita saamen kielen opetuksen piiriin”, toteaa opetusasioita selvittelevä Hanna Helander City-Sámit ry:stä.

Tarkoitusta varten yhdistys ehdottaa kaupungille kokoaikaisen saamenopettajan palkkaamista ja etsii yhteistyökoulua hyvällä sijainnilla Helsingistä.

Saamenkielisen luokan yhdistys näkee selkeänä jatkumona yhdistyksen marraskuussa avatun Máttabiegga-kielipesän lapsille sekä kaupungin saamenkielisen päivähoitoryhmän lapsille. Näiden lasten kielitaidon ei saa antaa valua hukkaan, vaan sitä tulee vaalia ja kehittää saamenkielisessä perusopetuksessa. ”Yhdistyksen järjestämä kielipesä Máttabiegga, Länsi-Pasilassa, on jo muutaman kuukauden toiminnan jälkeen onnistunut kehittämään lasten kielitaitoa huomattavasti. Máttabieggassa on tällä hetkellä hoidossa neljä kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista lasta”, puheenjohtaja Pentti Pieski mainitsee.

Saamen kielen opetuksesta sekä saamenkielisestä perusopetuksesta kiinnostuneet vanhemmat voivat olla yhteydessä yhdistyksen opetusasioista vastaavaan Hanna Helanderiin, 040-5723866 tai yhdistyksen sähköpostiin citysamit(at)gmail.com.

Lisää kouluasioista, kielipesästä ja yhdistyksen toiminnan kehittymisestä voi kuulla yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään 15.3. klo 17 Helsingissä, Porintie 1, Arbetets Vännerin kerhotiloissa.


Torstai 6.2.2014
ULLA PIRTTIJÄRVI & ULDA
JOHAN ANDERS BAER & ULDA
AILLOS, TUOMAS ROUNAKARI & OTZIR GODOT
klo 20-24
showtime 20.30 alkaen
K-18
Korjaamo, vintti / Töölönkatu 51 A, 00250 Helsinki
Liput ennakoon 10€ + alk. 1,50€ palvelumaksu / ovelta 12€
Korjaamolaiset 9€ + alk. 1,50€ palvelumaksu / ovelta 11€
www.tiketti.fi 0600-1-1616 (1,69 €/min + pvm)

Kuvataiteilija Outi Pieskin näyttelyn avajaiset klo 18-20 ja sen jälkeen joikukonsertti 20.30-24 Korjaamon vintillä. Mukana Johan Anders Baer ja Ulla Pirttijärvi-Länsman & Ulda. Lisäksi Áilloš, Ingor Ántte Ailu Gaup soittajineen Tuomas Rounakari ja Otzir Godot ja konsertti jatkuu noin 24.00 saakka.

Facebook tapahtuma

Kielipesä Máttabiegga

Kielipesä Máttabiegga on valmis aloittamaan toimintansa. Vain lapset puuttuvat.

Meillä on hienot toimitilat hyvien kulkuyhteyksien päässä, perusteellisesti suunniteltu sisältö kielipesään, runsaasti saamenkielistä materiaalia ja erinomainen työntekijä ja myös toinen työntekijä vuoden 2014 alusta.
Ilmoittautua voi osoitteeseen mattabiegga@gmail.com,
lisätietoja 040-5229 990. Ilmoittaudu tai ota reippaasti yhteyttä.


Máttabiegga (suom. Etelätuuli) on Helsingin Länsi-Pasilassa toimiva pohjoissaamenkielinen kielipesä. Kielipesä on tarkoitettu 1-6-vuotiaille lapsille pohjoissaamen kielen elvytykseen. Kielipesässä lapset oppivat kielen kielikylvyn kautta: hoitajat puhuvat lapsille vain saamea. Kielen lisäksi kielipesässä elvytetään myös kulttuuria, joka näkyy Máttabieggassa päivittäisissä tekemissä askarteluhetkistä ruokailuun. Toiminta perustuu saamelaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Oman lisänsä Máttabieggan toimintaan tuo kaupunkisaamelaisuus: Máttabiegga on Suomen ensimmäinen kaupungissa toimiva kielipesä.

Máttabieggassa työskentelee kaksi hoitajaa ja hoitopaikkoja on kahdeksalle kokopäiväiselle ja kahdelle osa-aikaiselle lapselle. Kielipesä on vuonna 2013 auki maanantaista perjantaihin 7.30-16.30, tammikuussa 2014 aukioloajat pitenevät klo 7-17. Jotta kielipesästä olisi hyötyä lapsen kielitaidolle, Máttabieggassa noudatetaan saamelaiskäräjien määrittelemää minimihoitoaikaa 25 tuntia viikossa.

Máttabiegga sijaitsee Länsi-Pasilassa osoitteessa Radiokatu 9 A 5. Bussit 22,23 ja 59 pysähtyvät aivan kielipesän eteen.

Miten mukaan toimintaan?

Máttabieggan toiminta alkaa 11.11.2013. Ilmoittautua voi 11.10.2013 alkaen täyttämällä ilmoittautumislomakkeen ja vapaamuotoisen hakemuksen ja lähettämällä ne sähköpostitse osoitteeseen mattabiegga@gmail.com.

Lataa ilmoittautumislomakkeet tästä:
Mattabiegga_ilmoittautuminen.rtf
Mattabiegga_ilmoittautuminen_liite.rtf

Hoitomaksut

Máttabieggan hoitomaksut määrittyvät lapsen iän mukaan.

Alle 3-vuotiaat lapset: 611,40 €/kk.
Yli 3-vuotiaat lapset: 471,40 €/kk.

Perheet voivat hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea ja saada Helsingin kaupungilta Helsinki-lisää. Tukien jälkeen perheen maksettavaksi jää n.150 €.

Lisätietoja yksityisen hoidon tuista http://www.kela.fi/vanhempainvapaan-jalkeen_yksityisen-hoidon-tuki

Yhteystiedot:

Giellabeassi Máttabiegga
Radiokatu 9 A 5
00240 Helsinki

Sähköposti: mattabiegga@gmail.com.

Kuka järjestää?

Máttabieggan taustalla on pääkaupunkiseudun saamelaisyhdistys City-Sámit ry. Toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö saamelaiskäräjien kautta.

Kielipesässä työskentelee kaksi City-Sámit ry:n palkkaamaa hoitajaa.
Sivi Jomppanen aloittaa työssä marraskuussa 2013,
Ida-Maria Helander tammikuussa 2014.City-Sámit ry. sääntömääräinen vuosikokous pidetään ravintola Perhossa 16.3.2013 klo 15.00 alkaen. Ravintola Perho, Mechelininkatu 7, Helsinki.

City-Sámit -yhdistykselle huomattava apuraha

Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt yhdistyksellemme 100 000 euron apurahan "Saamen kielen ja kulttuurin elvytykseen pääkaupunkiseudulla: lasten ja nuorten toiminnan jatkumisen turvaamiseen sekä pohjoissaamenkielisen kielipesän suunnittelutyöhön".
Suomen kulttuurirahaston apuraha on osarahoitus yhdistyksen 3-vuotiseen Máttabiegga-hankkeelle, johon yhdistys on hakenut myös muuta rahoitusta. Máttabiegga-hankkeen tarkoituksena on luoda omaleimainen saamelaiskulttuuri pääkaupunkiseudulle. Laaja hanke sisältää tarjontaa lapsille, nuorille ja myös aikuisille sekä tähtää pohjoissaamenkielisen kielipesän perustamiseen Helsinkiin. Yhdistys tarjoaa pääkaupunkiseudun lapsille, nuorille, saamelaisperheille ja muille saamelaisille mahdollisuuden elvyttää kulttuuriaan ja kielitaitoaan.
City-Sámit käynnisti elokuussa 2012 Uksa sámemáilbmái (Ovi saamelaisuuteen) -projektin, joka on myös Suomen kulttuurirahaston rahoittama. Yhdistyksen aktiivinen viime vuosi, säännölliset tapahtumat, jäsenmäärän kasvu ja käynnistyneen projektin tulokset vakuuttivat myös Suomen kulttuurirahaston jatkamaan pääkaupunkiseudun saamelaisuuden tukemista. Uksa Sámemáilbmái -projekti loppuu 15.4.2013, mutta käynnissä oleva kerho- ja työpajatoiminta jatkuu ja jopa monipuolistuu uuden hankkeen ja Suomen kulttuurirahaston apurahan myötä.
Máttabiegga-hanke esitellään jäsenistölle tarkemmin yhdistyksen vuosikokouksessa 16.3.2013.

Lisätietoja:
• Puheenjohtaja Pentti Pieski, citysamit(at)gmail.com
Facebook/ ry City-Sámit rs http://www.facebook.com/groups/183215438396008/

City-Sámit ry tukee pääkaupungin saamelaislasten kieltä ja kulttuuria

City-Sámit ry:n projekti Uksa Sámemáilbmái (Ovi Saamenmaailmaan) käynnistyi 1.8.2012. Toiminnan pääkohteena ovat pääkaupunkiseudulla asuvat saamelaislapset ja -nuoret.
Lasten ja nuorten toiminnan kautta aktivoidaan ja elvytetään pääkaupunkiseudun saamelaisyhteisön saamen kieltä, kulttuuria ja identiteettiä. (lue lisää ajankohtaista-sivulta)

---

Kaupunkisaamelaisten kielenelvyttämisprojektin käynnistäminen

Kaupunkisaamelaisten kielenelvyttämisprojektin nykyinen hyvä tulos on syntynyt pitkäaikaisen työn ja uurastuksen tuloksena. Hallitus on järjestänyt viimeisten kolmen - neljän vuoden useita tilaisuuksia kuten pyöreän pöydän keskustelun, seminaareja ja lähestynyt eri päättäviä tahoja kirjeitse ja muulla tavoin. Hallitus on kaikin voimin ollut keskittynyt kielenelvyttämisprojektin aikaansaamiseksi ja toteuttamiseksi. - lue lisää-