Jäsenyys ja jäseneksi

Helsingin saamelaisyhdistyksen ”jäseneksi voi liittyä saamelainen tai henkilö, joka tuntee itsensä saamelaiseksi ja jonka yhdistys on hyväksynyt saamelaiseksi”. Yhdistyksellä on myös kannattaja- ja kunniajäseniä. City-sámit -yhdistyksen perustamisvuonna jäseniä oli 24 ja parin vuoden päästä 48. Nykyään jäsenmäärä on nelinkertaistunut. Yhdistykseen kuuluu yli 255 varsinaista jäsentä sekä lisäksi 57 kannattajajäsentä.

Jäsenmaksun maksaminen

Jäsenmaksulomake (pdf)

Kun olet maksanut jäsenmaksusi voisitko lähettää yhteystietosi sekä jos olet maksanut perheenjäseniesi myös heidän nimensä ja yhteystietonsa jäsenmaksut osoitteella citysamit(at)gmail.com

Varsinainen jäsen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä saamelainen tai henkilö, joka tuntee itsensä saamelaiseksi. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Jäsenmaksut
aikuinen 10 €
lapsi 5 €
opiskelija 5 €
varusmies 5 €
eläkeläinen 5 €
työtön 5 €

Kannattajajäsen

Yhdistyksellä voi olla myös kannattaja- ja kunniajäseniä. Yhdistyksen kokouksissa kannattaja- ja kunniajäsenillä on puheoikeus.

Jäsenmaksut
kannattajajäsen 15 €