Saamelaiskulttuuria kaikille


(Kuva M-R.Järvinen)

Toimintamuotona on sääntöjen 3 §:n mukaan ”järjestää kokouksia, saamelaisjuhlia ja muunlaisia saamelaisten kulttuuriin liittyviä tapahtumia, varsinkin pääkaupunkiseudulla”.

Yhdistyksellä ei ole vielä omia tiloja, joihin voitaisiin kokoontua. Kokouksia on pidetty eri puolilla kaupunkia niin julkisissa tiloissa kuin yksityishenkilöiden kodeissakin.

Yhdistys pitää tärkeänä järjestää kaikille avoimia tapahtumia ja juhlia, sillä näiden tilaisuuksien tarkoituksena on paitsi koota saamelaisia yhteen myös jakaa muille kaupunkilaisille tietoa saamelaisuudesta. Aktiviteetit ovat juhlien, konserttien ja erilaisten kieli-, käsityö- ja joikukurssien järjestäminen.

Sápmi-näyttely ja kulttuuri-ilta, joissa olivat läsnä mm. kirjailijat Kirsti Paltto ja Inger Haldis Halvari sekä läänintaiteilija Jaakko Gauriloff ja Eestin saamelaisyhdistyksen puheenjohtaja Mikk Sarv, olivat vuonna 1989 hyvä lähtölaukaus tulevaisuuteen. Ensimmäistä kaamostapahtumaa juhlittiin ravintola Ostrobotniassa. Yhdistys on myös osallistunut suuriin pääkaupunkitapahtumiin, kuten "Lappi tulee" -tapahtumaan Helsingin Senaatintorilla kesällä 1993, Helsinki Act- ja Maailma kylässä –tapahtumiin, joissa esiintyivät Eero Magga, Oijar -kildininsaamelainen tanssi- ja lauluryhmä, Angelit, Wimme ja City-lunttat. 2000 tempaisi saamelaistaiteilija Åsa Simma taiteilijajoukkoineen ”Ryövättyjen rumpujen” puolesta yliopiston juhlasalissa. ”Ryövättyjen rumpujen kansa” liittyi Teatterin juuret -tapahtumakokonaisuuteen, joka oli osa Helsinki 2000 -ohjelmaa. Vuonna 2001 Stoa-keskuksessa “Vähemmistöt esittäytyivät” Raivoisat Ruusut-teatterin kanssa.

Kaupunkisaamelaisilla on suurempi tarve järjestää tapahtumia ja näyttää saamelaisuuttaan eri tapahtumien ja tilaisuuksien kautta kuin saamelaisalueella asuvilla. Kaupunkilaisille saamelaisuus on jotain erikoista, ei mitään jokapäiväistä, arkista, kun taas saamelaisuus on aina saamelaisalueella läsnä ja luonnollista. Yhdistystoiminnan, erilaisten tapaamisten ja tapahtumien kautta rakennetaan identiteettiä. Erilaisissa tapaamisissa kertyy myös etnistä ja sosiaalista pääomaa, koska ne edistävät uusia sosiaalisia suhteita ja verkostoja oman ryhmän keskuudessa. Myös eri ryhmistä tulevien ihmisten välinen ystävyys ja keskinäinen kunnioitus lisää sosiaalista pääomaa.