Saamelaisoikeudet

Talvella 1995 yhdistys vetosi kansanedustajiin saamelaisten kulttuuri-itsehallintolain puolesta. Yhdistys on myös eri tavoin ajanut saamelaisten oikeuksia, muun muassa järjestämällä itsehallintoa ja oikeuksia käsitteleviä sekä vähemmistöaiheisia seminaareja, kuten Rights-seminaarisarjan yhdessä Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen ja saamentutkimuksen kanssa. Teemoina ovat olleet alkuperäiskansojen kielelliset ja kulttuuriset oikeudet (alkuperäiskansojen maailmanneuvostosta Jorge Valiente, Noeli Pocaterra ja viimeksi vuonna 2006 YK:n alkuperäiskansojen foorumin puheenjohtaja Victoria Tauli-Corpus) ja maaoikeus- ja itsehallintokysymykset (Kaisa Korpijaakko, Martin Scheinin, Lauri Hannikainen). Tavoitteena on ollut herättää seminaarien avulla keskustelua saamelaisten asemasta.