Sámerievttit

Dálvit 1995 searvi doarjalii riikkabeaivelahtuide sámi kulturiešráđđema beales. Searvi lea maiddái máŋggaláhkai ovddidan sámiid vuoigatvuođaid, earret eará ordnemiin iešráđđema ja vuoigatvuođaid gieđahalli ja maiddái vehádatáššiid gieđahalli semináraid, nugo Rights-semináraráiddu ovttas Helssega universitehta suopmelaš-ugralaš lágádusain ja sámedutkamušain. Temán leamašan eamiálbmogiid gielalaš ja kultuvrralaš vuoigatvuođat (eamiálbmogiid máilmmiráđis Jorge Valiente, Noeli Pocaterra ja maŋimuš j. 2006 ON:id eamiálbmogiid fooruma ságajođiheaddji Victoria Tauli-Corpuz) ja eanariekte- ja iešráđđengažaldagat (Kaisa Korpijaakko, Martin Scheinin, Lauri Hannikainen). Ulbmilin leamašan bohciidahttit semináraid bokte ságastallama sámiid sajádagas.