Yhdistys

Käsitys homogeenisesta, jähmettyneestä ja paikallisesta saamelaisuudesta on murtumassa, sillä kulttuurit hybridisoituvat, ja deterritorialismi on kasvanut entisestään. Saamelaisuuden ja identiteettien monipuolistumisesta ja muutoksista on hyvänä esimerkkinä termi citysaamelaiset. Termi sai alkunsa, kun Helsingin seudulla asuvat saamelaiset 1988 perustivat oman yhdistyksensä City-sámit. Nimityksellä city-sámit suurkaupungissa asuvat saamelaiset halusivat korostaa toisaalta omaa etnisyyttään, toisaalta urbaania asuinympäristöään.

Citysaamelaisia asuu Suur-Helsingin alueella yhteensä noin 1 000. Yli puolet Suomen 8 000 saamelaisesta asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Saamelaisten urbanisoituminen on ollut jatkuvasti kasvavaa, sillä maassamuutto on kiihtynyt kaupunkeihin, erityisesti pääkaupunkiseutualueelle viimeisten vuosikymmenien aikana. Pääkaupunkiseutujen saamelaisyhteisöt ovat suurimpia saamelaisyhteisöjä. Oslossa asuu noin 5 000 ja Tukholmassa noin 2 000 saamelaista. Pääkaupunkisaamelaiset muodostavat oman vähemmistönsä monien muiden vähemmistöjen tapaan monikulttuurisessa urbaanissa ympäristössä.

Urbaanisaamelaiset elävät kahden kulttuurin jäseninä, saamelaisen ja suomalaisen. He elävät kaukana kotiseudultaan keskellä monikulttuurista kaupunkiympäristöä, jossa saamelaiskulttuuri ei ole sillä tavalla elävä ja näkyvä kuin itse saamelaisalueella pohjoisessa. Oma yhdistys avaa kanavan yhteydenpitoon kotiseudulle ja muihin saamelaisiin sekä tarjoaa mahdollisuuden harjoittaa omaa kulttuuriaan ja kieltään ja on näin omiaan vahvistamaan sekä yksilöllistä että yhteisöllistä saamelaisidentiteettiä. Saamelaisille tyypillistä yhteisöllisyyden tarvetta on pyritty kanavoimaan perustamalla yhdistyksiä. Kaupunkisaamelaisten yhteisöllisyys on ollut luonnostaan voimakas muuttoaallon alussa ja saamelaisen revitalisaatioliikkeen alun ajoista, 1970-luvulta näihin päiviin asti. Erilaisten modernien muutosprosessien ja kulttuurisen revitalisaation seurauksena saamelaisten ja alkuperäiskansojen ääni on vahvistunut ja kulttuurit tulleet näkyviksi kaikkialla maailmassa. Viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana saamelaiset muiden alkuperäiskansojen tavoin ovat kaiken kaikkiaan organisoituneet ja luoneet omat kulttuuriset ja kulttuuriset instituutionsa ja yhdistyksensä.