Buresboahtin - Tervetuloa - Welcome

Buresboahtin - Tervetuloa - Welcome

Euroopan pohjoiset maat herättävät yhä enemmän kaivosteollisuuden kiinnostusta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ilmoitti huhtikuun lopulla hyväksyneensä Element92 Suomi Oy:n työmaavarauksen Ruossakeroon, Enontekiöllä. Lapissa, jossa alkuperäiskansoja elää. Aluevarauksen pinta-ala on 283,72 neliökilometriä. Aluevaraus   on voimassa kevääseen 2024 asti.

Element 92 Suomi Oy:n mukaan alueella voitaisiin louhia nikkeliä, kobolttia ja kuparia. Yhtiö aikoo etsiä ja tarkistaa alueen tietoja edelleen. Yhtiö jatkaa taustan selvittämistä ja paikallisten kontaktien luomista mahdollisimman pitkään. Malmin etsintälupahakemus on tarkoitus jättää viimeistään varauksen toisena vuonna.

Tällä maa-alueella on Lapin alkuperäiskansojen keskuudessa suuri kysyntä poronhoidolle

Ruossakero sijaitsee Käsivarren seurakunnassa ja on osa Gova-Labba Tokan aluetta.  Gova-Labban porot kokoontuvat alueelle syksyn pesimäkauden aikana.

Käsivarsi on ollut kaivosyhtiöiden kiinnostuksen kohteena jo vuosikymmeniä, joten uusi varaus ei tullut yllätyksenä   Gova-Labban oronhoitajalle Per-Antti Labballe Tokkasta.  Mutta reservin koko pelottaa Labbaa.

Se on paljon suurempi kuin aiemmin. Malminetsintäalue katkaisisi Tokajimme laidunmaat.

Labba sanoo Yleisradion haastattelussa.

Julkisesta keskustelusta mahdollisesta tulevasta merenalaisesta kehityksestä ei ole raportoitu.   Samaan aikaan Venäjän    naapurialueen Lolozeron (Luujärvi) ja Murmanskin alueen Krasnoshchelye-kylien saamelaiset tapasivat myös viranomaisia ja liikemiehiä.  Nämä tahot ovat kiinnostuneita litiumlouhinnan aloittamisesta alueella.

Venäjällä on meneillään yksi historian myrskyisimmistä ajanjaksoista.  Kun nykytilanteessa syntyy peruskysymyksiä erilaisiin aiheisiin, jotka eivät sisällä ekologiaa tai lakia. On sitäkin tärkeämpää panna merkille niiden periaatteiden arvo, joita tämän maan yritykset ja paikallisviranomaiset ovat tähän mennessä noudattaneet  ympäristön suojelemiseksi.

Kokoukseen osallistuivat myös Nenetsin ja Komin kansan edustajat sekä valtion virkamiehet. Kokouksen     päätarkoituksena oli aloittaa vuoropuhelu alkuperäiskansojen kanssa ja tiedottaa paikallisyhteisöille tulevasta hankkeesta sekä kuunnella, ja tallentaa ehdotuksia, ja kommentteja yhteisöiltä.

Huhtikuussa 2022   kaksi venäläistä yritystä Nornickel ja Rosatom allekirjoittivat sopimuksen aiesopimuksesta toteuttaa yhteisiä hankkeita, jotka kattavat Kolmozerskoye-litiumesiintymän kehittämisen Murmanskin alueella litiumraaka-aineiden jatkokäsittelyyn.  Kolmozerskoye on suurin ja lupaavin käyttämätön litiummalmiesiintymä Venäjällä.

Osapuolet keskustelivat myös etnografisen ja sosiologisen tutkimuksen peruslähestymistavoista. Yhtiö vahvisti      aikomuksensa kerätä, ja tarkistaa kaikki mahdolliset tiedot perinteisten kauppojen, pyhien kohteiden ja hautausten aiheista, luonteesta ja laajuudesta, sekä tunnistaa mahdolliset ihmiset,  joita asia mahdollisesti koskee, ja tehdä yksityiskohtaisia karttoja alueesta. Tutkimus toteutetaan johtavien tieteellisten laitosten kanssa sekä yhteistyössä saamelaisten, Nenetsin ja Komin kansan kanssa.

Vastaa