Buresboahtin - Tervetuloa - Welcome

Buresboahtin - Tervetuloa - Welcome

Lapset

Yhdistyksellä on lapset painopistealueena


Citysámimánát 2005 Kuva © Outi Pieski

Yhdistyksellä on lapset painopistealueena

Monet lapsiperheet ovat toivoneet saamenkielistä päivähoitoa ja opetusta.
Yhdistys on 2010 järjestänyt lapsiperheille toiminnallisia iltapäiviä elokuussa Helsingissä Familiaklubbenin tiloissa. Opettajana toimi KM Karen-Anne Jomppanen. Monipuolinen saamenkielinen iltapäivä tavoitti kuusi lasta vanhempineen. Pääkaupunkiseudun kunnat ja kaupungit ovat myös järjestäneet saamenkielistä opetusta ja kasvatusta saamelaislapsille, vanhempien niin vaatiessa, lakisääteisiin oikeuksiin vedoten.
City-sámit ry on toki antanut hankkeille taustatukensa:
Kirkkonummen kunnan päiväkodissa toteutettiin kevätlukukaudella 2010 kerran pari kuussa saamen kielen kielisuihkutusta, aina muutaman tunnin kerrallaan. Lapsia oli muutama. Opettajana aloitti kaksi vuotta sitten Karen-Anne Jomppanen; vanhempainvapaan ajan sijaisena toimi lastenohjaajaopiskelija Unna Syväjärvi.
Koulun puolella on saamen kielen opetusryhmiä ”maahanmuuttajan kotikieli” -asetuksen mukaisesti toiminut Vantaalla ja Helsingissä.
Lapsia on myös osallistunut yhdistyksen erilaisiin muihin tapahtumiin, kuten ruoanlaittokursseille ja pikkujouluihin.
”Lasten toiminnassa ongelmana on jatkuva epävakaus ja valtavan kansalaisuusaktivismin vaatimus, jotta mitään tapahtuisi. Jo tilojen hankkiminen on hankalaa. Lapsiperheitä on paljon, ja suurella osalla on vilpitön halua tukea ja saada tukea saamen kielen ja kulttuurin siirtymiselle. Motivaatiota laskee varmasti kaiken toiminnan projektiluonteisuus ja epävarmuus toteutuksen suhteen. Lapsia ei voi miten vain riepotella paikasta ja ihmisestä toiseen”, toteaa yksi pienten lasten äiti Maija Lukkari.

Saamen kielen kouluopetus

City-sámit tiedottaa myös mahdollisuudesta opiskella saamen kieltä, asuinpaikasta riippumatta, niin peruskoulussa kuin lukiossa. Jos opettajaa ja muuta tarvittavaa ei järjesty lähiseudulta, niin etäopetuksen turvin Inarista käsin asia koetetaan ainakin järjestää. Opetuksesta lisätietoja saa Saamelaiskäräjien Ulla Aikio-Puoskarilta, ulla.aikio-puoskari at samediggi.fi.