Ajankohtaiset aiheet ja tapahtumat


Bovdehus City-Sámit rs:a jahkečoahkkimii 30.3.2019 dmu 12:00, Kunnantie 1

Áššelistu
1. Čoahkkima rahpan
2. Čoahkkima lágalašvuođa ja mearridanválddálašvuođa gávnnaheapmi
3. Čoahkkima ságadoalli, čálli, guovtti (2) beavdegirjjidárkkisteaddji ja guovtti jienaidrehkenasti válljen
4. Jietnavuoigatvuođa dárkkisteapmi
5. Áššelisttu dohkkeheapmi
6. Ovdanbuktojuvvojit ruhtadoalloloahpaheapmi, jahkemuitalus, konto- ja doaimmadárkkisteddji cealkámuš jagiide 2016, 2017 ja 2018
7. Váljjet doaimmadárkkisteadjji jahkái 2018
8. Mearridit ruhtadoalloloahpaheami nannemis ja vástofriddjavuođa mieđiheamis stivrii ja eará jagiide 2016, 2017 ja 2018 kontogeatnegaččaide
9. Mearridit joatkkadoaimmat kulturguovddášfitnus šaddan vahágiid čilgeheamis ja buhttemis searvái
10. Giellabeasi ruhtačilgeheami bođus ja joatkkadoaimmat
11. Searvvi heaittin
12. Nannet doaibmaplána sihke boahto- ja golloárvvoštallama
13. Nannet lahttomávssu sturrodaga
14. Stivrra ságadoalli válljen
15. Stivrra eará lahtuid válljen njuolggadusaid 9 § mielde
16. Konto- ja doaimmadárkkisteaddji ja su várrelahtu válljen
17. Eará áššit
18. Čoahkkima loahpaheapmi


Kutsu City-Sámit Ry:n vuosikokoukseen 30.3.2019 klo 12:00, Malmin kirkon seurakuntasali, Kunnantie 1

Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
4. Tarkistetaan äänioikeus
5. Hyväksytään esityslista
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuosilta 2016, 2017 ja 2018
7. Valitaan toiminnantarkastaja vuodelle 2018
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuosien 2016, 2017 ja 2018 osalta
9. Kulttuurikeskushankkeen avustuksen takaisinperintä ja jatkotoimista päättäminen
10. Kielipesä avustuksen takaisinperintä ja jatkotoimista päättäminen
11. Yhdistyksen purkaminen
12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
13. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
14. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
15. Valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet sääntöjen 9 § mukaisesti
16. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
17. Muut asiat
18. Kokouksen päättäminenBovdehus jahkečoahkkimii - Kutsu vuosikokoukseen
City-Sámit rs jahkečoahkkin duorastaga 30.3.2017 dmu 18, Porintie 1

Buresboahtin City-Sámit rs:a jahkečoahkkimii!
Jahkečoahkkimis válljejuvvojit searvái ođđa doaibmit, gullat lahttujearahallama ja sámeoahpahusjearahallama bođđosat ja muitaluvvo guovttegielat suoma-sáme oahpahusa álggaheamis čakčat 2018. Lassin Jussi-Pekka Hakkarainen Riikaarkiivvas boahtá muitalit anáraš- ja nuortalašgielat geavuslohkanovttasbargu birra. Čoahkkimis fállet nisokáffe ja mánáide sávtta.

Áššelistu
1. Čoahkkima rahpan
2. Čoahkkima lágalašvuođa ja mearridanválddálašvuođa gávnnaheapmi
3. Čoahkkima ságadoalli, čálli, guovtti (2) beavdegirjjidárkkisteaddji ja guovtti jienaidrehkenasti válljen
4. Jietnavuoigatvuođa dárkkisteapmi
5. Áššelisttu dohkkeheapmi
6. Geavuslohkanovttasbargu Riikaarkiivain
7. Sámeoahpahusjearahallama bođđosat ovdanbuktin ja guovttegielat oahpahus
8. Lahttujearahallama bođđosat ovdanbuktin
9. Sámekulturguovddáš-fitnu ovdanbuktin
10. Mearridit joatkkadoaimmat searvvi ruhtadoalu máhcaheamis searvái
11. Mearridit joatkkadoaimmat kulturguovddášfitnus šaddan vahágiid čilgeheamis ja buhttemis searvái
12. Ovdanbuktojuvvojit ruhtadoalloloahpaheapmi, jahkemuitalus, konto- ja doaimmadárkkisteddji cealkámuš
13. Mearridit ruhtadoalloloahpaheami nannemis ja vástofriddjavuođa mieđiheamis stivrii ja eará jagi 2016 kontogeatnegaččaide
14. Nannet doaibmaplána sihke boahto- ja golloárvvoštallama
15. Nannet lahttomávssu sturrodaga
16 Mearridit stivrra čoahkkinbálkkašupmi
17. Stivrra ságadoalli válljen
18. Stivrra eará lahtuid válljen njuolggadusaid 9 § mielde
19. Konto- ja doaimmadárkkisteaddji ja su várrelahtu válljen
20. Eará áššit
21. Čoahkkima loahpaheapmi

Mii sáddet jahkemuitalusa ja doaibmaplána lahtuide boahtte vahkus, ahte beassabehtet lohkat daid ovddalgihtii.

Dearvuođaiguin
Stivra

City-Sámit ry:n vuosikokous torstaina 30.3.2017 klo 18, Porintie 1

Tervetuloa City-Sámit ry:n vuosikokoukseen!

Vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle uudet toimijat, kuullaan jäsenkyselyn ja saamenopetuskyselyn tulokset sekä kaksikielisen suomi-saame opetuksen aloittamisesta syksyllä 2018. Lisäksi paikalla on Jussi-Pekka Hakkarainen Kansallisarkistosta kertomassa inarin- ja koltasaamenkielisestä oikolukuyhteistyöstä yhdistyksen kanssa. Tarjolla pullakahvit ja lapsille mehua.

Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
4. Tarkistetaan äänioikeus
5. Hyväksytään esityslista
6. Oikolukuyhteistyö Kansallisarkiston kanssa
7. Saamenopetuskyselyn tulosten esittely ja kaksikielinen opetus
8. Jäsenkyselyn tulosten esittely
9. Kulttuurikeskus-hankkeen esittely
10. Päätetään jatkotoimista yhdistyksen vuosien 2012–2014 kirjanpidon palauttamiseksi yhdistykselle
11. Päätetään jatkotoimista kulttuurikeskushankkeessa koituneiden vahinkojen selvittämiseksi ja korvaamiseksi yhdistykselle
12. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajien lausunto
13. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vuoden 2016 tilivelvollisille
14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
15. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
16. Päätetään hallituksen kokouspalkkiosta
17. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
18. Valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet sääntöjen 9 §:n mukaisesti
19. Valitaan yhdistykselle tilin- ja toiminnantarkastaja sekä hänelle varajäsen
20. Muut asiat
21. Kokouksen päättäminen

Lähetämme toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman jäsenille ensi viikolla etukäteen tutustuttaviksi.

Terveisin
Hallitus


Bovdehus City-Sámit -searvvi badjelmearálaš jahkečoahkkimii
9.11.2016 dmu 18

Áššelistu:
1. Čoahkkima rahpan
2. Čoahkkima lágalašvuođa ja mearridanválddálašvuođa gávnnaheapmi
3. Čoahkkima ságadoalli, čálli, guovtti
beavdegirjjidárkkisteaddji ja guovtti jienaidrehkenasti válljen 4. Jietnavuoigatvuođa dárkkisteapmi
5. Áššelisttu dohkkeheapmi
6. Ruhtadoallodárkkisteaddji válljen maŋálgihtii jahkái 2015.
Earenomáš dárkkisteaddji válljen kulturguovddáš-fidnui. 7. Ruhtadoallo- ja doaimmadárkkisteddjiid válljen jahkái 2016.
8. Gieđahallet ruhtadoalloloahpaheami, doaimmadárkkisteddjiid ja ruhtadoallodárkkisteaddji (2015) cealkámušat ja mearridit ruhtadoalloloahpaheami nannemis.
9. Kulturguovddášfidnu dilli ja earenomáš dárkkisteami cealkámuš.
10. City-Sámit -searvvi ekonomiijanjuolggadusaid nannen.
11. Eará áššit
12. Čoahkkima loahpaheapmi

Kutsu City-Sámit ry:n ylimääräiseen vuosikokoukseen
9.11.2016 klo 18, Porintie 1

Asialista:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
4. Tarkistetaan äänioikeus
5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
6. Valitaan yhdistyksen tilintarkastaja takautuvasti vuodelle 2015. Valitaan erityisen tarkastuksen tekijä koskien kulttuurikeskus-hanketta.
7. Valitaan yhdistyksen tilin- ja toiminnantarkastajat vuodelle 2016
8. Käsitellään tilinpäätös, toiminnantarkastajien ja tilintarkastajan (2015) lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
9. Kulttuurikeskushankkeen tilanne ja erityisen tarkastuksen lausunto
10. Yhdistyksen talousohjesäännön vahvistaminen
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen


Bovdehus jahkečoahkkimii - Kutsu vuosikokoukseen 17.4. 2016 klo 16.00

City-Sámit rs jahkečoahkkin 17.4.2016 dmu 16, Porintie 1

Buresboahtin City-Sámit rs:a jahkečoahkkimii!

Jahkečoahkkimis válljejuvvojit searvái ođđa doaibmit ja gullat mii gullo City-Sámit rs:a Helssega sámekulturguovddáš-fidnui. Čoahkkimis fállet nisokáffe ja mánáide sávtta.

Áššelistu
1 Čoahkkima rahpan
2 Čoahkkima lágalašvuođa ja mearridanválddálašvuođa gávnnaheapmi
3 Čoahkkima ságadoalli, čálli, guovtti (2) beavdegirjjidárkkisteaddji ja guovtti jienaidrehkenasti válljen
4 Jietnavuoigatvuođa dárkkisteapmi
5 Áššelisttu dohkkeheapmi
6 Sámekulturguovddáš-fitnu ovdanbuktin, prošeaktaplánejeaddji Varpu Falck
7 Ovdanbuktojuvvojit ruhtadoalloloahpaheapmi, jahkemuitalus, kontodárkkisteaddji ja
doaimmadárkkisteddjiid cealkámuš
8 Mearridit ruhtadoalloloahpaheami nannemis ja vástofriddjavuođa mieđiheamis stivrii ja eará
kontogeatnegaččaide.
9 Nannet doaibmaplána sihke boahto- ja golloárvvoštallama
10 Nannet lahttomávssu sturrodaga
11 Stivrra ságadoalli válljen
12 Stivrra eará lahtuid válljen njuolggadusaid 9 § mielde
13 Guovtti (2) doaimmadárkkisteaddji válljen
14 Kontodárkkisteaddji válljen
15 Eará áššit
16 Čoahkkima loahpaheapmi

City-Sámit ry:n vuosikokous 17.4.2016 klo 16, Porintie 1

Tervetuloa City-Sámit ry:n vuosikokoukseen!

Vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle uudet toimijat ja kuullaan City-Sámit ry:n Helsingin saamelaiskulttuurikeskushankkeen uusimmat kuulumiset. Tarjolla pullakahvit ja lapsille mehua.


Asialista
1 Kokouksen avaus
2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
4 Tarkistetaan äänioikeus
5 Hyväksytään esityslista
6 Kulttuurikeskus-hankkeen esittely, projektisuunnittelija Varpu Falck
7 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajien lausunto
8 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9 Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
10 Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
11 Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
12 Valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet sääntöjen 9 §:n mukaisesti
13 Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet
14 Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja
15 Muut asiat
16 Kokouksen päättäminen
Kaksi City-Sámit -yhdistyksen jäsentä saamelaiskäräjille 2016-2019

Pentti Pieski ja Janne Saijets saamelaiskäräjille.

Kaksi City-Sámit -yhdistyksen jäsentä valittiin saamelaiskärjille 2016-2019. Yhdistyksen puheenjohtaja Pentti Pieski ja Tampereella asuva Janne Saijets. Onnea uusille kaupunkisaamelaisjäsenille!
VUODEN SAAMELAINEN ON OUTI LÄNSMAN

vuoden saamelainen on Outi Läsman Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja Jenni Haukio julisti Outi Länsmanin vuoden saamelaiseksi Turun kirjamessuilla lauantaina. City-Sámit -yhdistyksen puheenjohtaja Pentti Pieski kertoi palkinnon taustoista.
Kuva: Juho Keva


Outi Länsman valittiin kaikkien aikojen ensimmäiseksi Vuoden saamelaiseksi Turun kirjamessuilla 3.10.2015.

Outi Länsman haluaa edistää valtaväestön tietoisuutta saamelaisista, rohkaista saamelaisia vaalimaan kulttuuriaan ja tuntemaan saamelaisasioita sekä viemään saamelaisuutta valtaväestölle kuin myös tuleville sukupolville.

- Toivon, että suomalaiset tutustuvat saamelaiskulttuuriin ja, että tietoisuus saamelaisista EU:n ainoana alkuperäiskansana lisääntyisi. Tätä kautta saisimme saamelaisten äänen paremmin kuuluville ja saamelaisten asemalla olisi mahdollisuuksia vahvistua Suomessa, Outi Länsman kertoo.

43-vuotias Outi Länsman on syntynyt poronhoitajaperheeseen Inarin Angelissa. Filosofian maisteriksi Oulun yliopistossa valmistunut Länsman on työskennellyt Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa saamen kielen lehtorina vv. 2004-2009. Hän muutti Inariin vuonna 2009, missä hän toimii Saamelaisalueen koulutuskeskuksen saamen kielen lehtorina. Opettajan ammatin lisäksi hän on poronhoitaja ja saamelaisasioiden edistäjä, myös käsityöt kuuluvat hänen elämäänsä.

- Päädyimme valinnassamme Outi Länsmaniin koska hän edustaa uutta ja edistyksellistä suhtautumista saamelaisuuteen vaalien silti perinteitä. Hän on ennakkoluuloton ja pitää katseensa suunnattuna kohti tulevaisuutta ja tuo saamelaisuutta esille positiivisessa hengessä, City-Sámit ry:n puheenjohtaja Pentti Pieski kertoo valintaperusteista.

Saamelaisorganisaatioiden valitsema

Vuoden saamelainen -valintaa organisoi Etelä-Suomen saamelaisyhdistys City-Sámit ry. Valintaraati järjesti avoimen kansalaiskyselyn verkossa. Raatiin kuuluvat kahdeksan saamelaisjärjestöä eri puolilta Suomea tekivät yksimielisen valinnan historian ensimmäisestä vuoden saamelaisesta. Valintaraatiin kuuluvat inarinsaamen kielen ja -kulttuurin Anarâškielâ servi ry, Sisä-Suomen saamelaisyhdistys Bárbmu ry, City-Sámit ry, Kolttien kyläkokous, Rovaniemen saamelaisyhdistys Mii ry, Saamelaiskäräjät Sámediggi, Suomen saamelaisnuoret Suoma Sámi Nuorat ry ja Vuotson saamenseura Vuohču Sámiid Searvi ry.

Vuoden saamelainen -valinnasta on tarkoitus tehdä jokavuotinen perinne.

- Olemme ylpeitä ensimmäisestä ”suurlähettiläästämme” ja uskomme Outi Länsmannin nostavan saamelaisten asemaa ja näkyvyyttä myös mediassa, Pieski toteaa.

Kunniamaininnan lisäksi City-Sámit ry palkitsi Vuoden saamelaisen tekstiilitaiteilija Seija Ranttilan suunnittelemalla saamelaisaiheisella läppärilaukulla, joka palkinnon innoittamana tulee uutena tuotteena Ranttilan Ságat-mallistoon.

City-Sámit tuo Etelä-Suomen saamelaiset yhteen

City-Sámit ry on Etelä-Suomen saamelaisten oma yhdistys, joka on toiminut jo vuodesta 1988. Yhdistyksen toiminnan ydin ovat erilaiset tapahtumat, joita järjestetään lähes viikoittain. Tapahtumien tarkoituksena on ylläpitää ja elvyttää saamelaista kulttuuria ja saamen kielten taitoa. Tarjonta ulottuu koltansaamenkielisistä tarinatuokioista saamenkäsityön kursseihin, piknik-retkiin, lasten muskareihin ja kansallispäivän juhlallisuuksiin. Tapahtumia järjestetään eri ikäryhmille ja kaikilla kolmella saamen kielellä. Yhdistys on vuodesta 2013 ylläpitänyt Helsingissä pohjoissaamenkielistä Máttabiegga-kielipesää. Lisäksi yhdistys valvoo jäsentensä etuja saamelaisia koskevassa päätöksenteossa

Lisätietoja:

Pentti Pieski, City-Sámit ry, puh. 040 522 9990

Outi Länsman, Vuoden saamelainen, puh. 040 844 7399


City-Sámit ry. sääntömääräinen vuosikokous pidetään Arbetets Vännerin kerhotiloissa 20.3.2015 klo. 18.00 alkaen. Osoite on Porintie 1, Helsinki.

 • 1. Kokouksen avaus
 • 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 • 4. Tarkistetaan äänioikeus
 • 5. Hyväksytään esityslista
 • 6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 • 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 • 8.1. Jäsenien toive tulevista tapahtumista
 • 8.2. Resurssihenkilöt
 • 9. Vuoden saamelainen
 • 10. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
 • 11. Kulttuurikeskushanke
 • 12. Puheenjohtajan, rahastonhoitajan, sihteerin ja hallitusjäsenten palkkioiden määrittely.
 • 13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • 14. Valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet sääntöjen 9 § mukaisesti
 • 15. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä.
 • 16. Muut asiat.

Pieski jatkaa citysaamelaisten johdossa

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin lauantaina ja siellä valittiin uusi hallitus.

Vuosikokouksen yksimielisellä päätöksellä yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Pieski ja hallituksen jäseniksi Keijo Nuorgam, Hanna Helander ja Niilo Aiko sekä varajäseniksi Minna Moshnikoff ja Juho Keva.

Terveisin
City-Sámit ry
Hallitus

City-Sámit ry. sääntömääräinen vuosikokous pidetään Arbetets Vännerin kerhotiloissa 15.3.2014 klo 17.00 alkaen. Porintie 1, Helsinki.
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Yhdistyksen toiminta vuonna 2013.
6. Máttabiegga-hankkeen toiminnan eteneminen.
6.1. Kielipesän aloittaminen.
6.2. Saamenkielisen opetuksen järjestäminen.
7. Tuleva toiminta, toimintasuunnitelma 2014.
8. Yhdistyksen talous ja rahavarojen sijoittaminen.
9. Sääntöuudistus. Hallitus esittää uudet säännöt vuosikokouksen hyväksyttäväksi.
10. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
13. Puheenjohtajan, rahastonhoitajan, sihteerin ja hallitusjäsenten palkkioiden määrittely.
14. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
15. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä.
16. Muut asiat.

Yhdistys tarjoaa kahvit ja purtavaa. Tervetuloa!


City-Sámit selvittää saamen kielen opetusjärjestelyjä pääkaupunkiseudulla

City-Sámit ry pyrkii kehittämään saamen kielen opetusta sekä järjestämään saamenkielistä perusopetusta pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on koota pääkaupunkiseudun saamenopiskelijat yhteen ja järjestää opetus pysyvässä oppimisympäristössä, missä saamen kieli ja kulttuuri voivat olla näkyvästi esillä. Toisena tavoitteena on perustaa saamenkielinen luokka syksyyn 2015 mennessä.

Pääkaupunkiseudun saamelaisyhdistys, City-Sámit, on vakuuttunut, että pysyvä oppimisympäristö ja suurempi kieliyhteisö motivoivat lapsia ja nuoria opiskelemaan saamea. ”Saamen kielen opiskelijoiden kokoaminen yhteen mahdollistaa myös kokoaikaisen saamenkielen opettajan palkkaamisen. Pysyvä opetustila ja kokoaikainen opettaja tuovat myös turvaa opetuksen jatkuvuudesta. Uskon tämän tuovan lisää oppilaita saamen kielen opetuksen piiriin”, toteaa opetusasioita selvittelevä Hanna Helander City-Sámit ry:stä.

Tarkoitusta varten yhdistys ehdottaa kaupungille kokoaikaisen saamenopettajan palkkaamista ja etsii yhteistyökoulua hyvällä sijainnilla Helsingistä.

Saamenkielisen luokan yhdistys näkee selkeänä jatkumona yhdistyksen marraskuussa avatun Máttabiegga-kielipesän lapsille sekä kaupungin saamenkielisen päivähoitoryhmän lapsille. Näiden lasten kielitaidon ei saa antaa valua hukkaan, vaan sitä tulee vaalia ja kehittää saamenkielisessä perusopetuksessa. ”Yhdistyksen järjestämä kielipesä Máttabiegga, Länsi-Pasilassa, on jo muutaman kuukauden toiminnan jälkeen onnistunut kehittämään lasten kielitaitoa huomattavasti. Máttabieggassa on tällä hetkellä hoidossa neljä kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista lasta”, puheenjohtaja Pentti Pieski mainitsee.

Saamen kielen opetuksesta sekä saamenkielisestä perusopetuksesta kiinnostuneet vanhemmat voivat olla yhteydessä yhdistyksen opetusasioista vastaavaan Hanna Helanderiin, 040-5723866 tai yhdistyksen sähköpostiin citysamit(at)gmail.com.

Lisää kouluasioista, kielipesästä ja yhdistyksen toiminnan kehittymisestä voi kuulla yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään 15.3. klo 17 Helsingissä, Porintie 1, Arbetets Vännerin kerhotiloissa.


Torstai 6.2.2014
ULLA PIRTTIJÄRVI & ULDA
JOHAN ANDERS BAER & ULDA
AILLOS, TUOMAS ROUNAKARI & OTZIR GODOT
klo 20-24
showtime 20.30 alkaen
K-18
Korjaamo, vintti / Töölönkatu 51 A, 00250 Helsinki
Liput ennakoon 10€ + alk. 1,50€ palvelumaksu / ovelta 12€
Korjaamolaiset 9€ + alk. 1,50€ palvelumaksu / ovelta 11€
www.tiketti.fi 0600-1-1616 (1,69 €/min + pvm)

Kuvataiteilija Outi Pieskin näyttelyn avajaiset klo 18-20 ja sen jälkeen joikukonsertti 20.30-24 Korjaamon vintillä. Mukana Johan Anders Baer ja Ulla Pirttijärvi-Länsman & Ulda. Lisäksi Áilloš, Ingor Ántte Ailu Gaup soittajineen Tuomas Rounakari ja Otzir Godot ja konsertti jatkuu noin 24.00 saakka.

Facebook tapahtuma

Kielipesä Máttabiegga

Kielipesä Máttabiegga on valmis aloittamaan toimintansa. Vain lapset puuttuvat.

Meillä on hienot toimitilat hyvien kulkuyhteyksien päässä, perusteellisesti suunniteltu sisältö kielipesään, runsaasti saamenkielistä materiaalia ja erinomainen työntekijä ja myös toinen työntekijä vuoden 2014 alusta.
Ilmoittautua voi osoitteeseen mattabiegga@gmail.com,
lisätietoja 040-5229 990. Ilmoittaudu tai ota reippaasti yhteyttä.


Máttabiegga (suom. Etelätuuli) on Helsingin Länsi-Pasilassa toimiva pohjoissaamenkielinen kielipesä. Kielipesä on tarkoitettu 1-6-vuotiaille lapsille pohjoissaamen kielen elvytykseen. Kielipesässä lapset oppivat kielen kielikylvyn kautta: hoitajat puhuvat lapsille vain saamea. Kielen lisäksi kielipesässä elvytetään myös kulttuuria, joka näkyy Máttabieggassa päivittäisissä tekemissä askarteluhetkistä ruokailuun. Toiminta perustuu saamelaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Oman lisänsä Máttabieggan toimintaan tuo kaupunkisaamelaisuus: Máttabiegga on Suomen ensimmäinen kaupungissa toimiva kielipesä.

Máttabieggassa työskentelee kaksi hoitajaa ja hoitopaikkoja on kahdeksalle kokopäiväiselle ja kahdelle osa-aikaiselle lapselle. Kielipesä on vuonna 2013 auki maanantaista perjantaihin 7.30-16.30, tammikuussa 2014 aukioloajat pitenevät klo 7-17. Jotta kielipesästä olisi hyötyä lapsen kielitaidolle, Máttabieggassa noudatetaan saamelaiskäräjien määrittelemää minimihoitoaikaa 25 tuntia viikossa.

Máttabiegga sijaitsee Länsi-Pasilassa osoitteessa Radiokatu 9 A 5. Bussit 22,23 ja 59 pysähtyvät aivan kielipesän eteen.

Miten mukaan toimintaan?

Máttabieggan toiminta alkaa 11.11.2013. Ilmoittautua voi 11.10.2013 alkaen täyttämällä ilmoittautumislomakkeen ja vapaamuotoisen hakemuksen ja lähettämällä ne sähköpostitse osoitteeseen mattabiegga@gmail.com.

Lataa ilmoittautumislomakkeet tästä:
Mattabiegga_ilmoittautuminen.rtf
Mattabiegga_ilmoittautuminen_liite.rtf

Hoitomaksut

Máttabieggan hoitomaksut määrittyvät lapsen iän mukaan.

Alle 3-vuotiaat lapset: 611,40 €/kk.
Yli 3-vuotiaat lapset: 471,40 €/kk.

Perheet voivat hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea ja saada Helsingin kaupungilta Helsinki-lisää. Tukien jälkeen perheen maksettavaksi jää n.150 €.

Lisätietoja yksityisen hoidon tuista http://www.kela.fi/vanhempainvapaan-jalkeen_yksityisen-hoidon-tuki

Yhteystiedot:

Giellabeassi Máttabiegga
Radiokatu 9 A 5
00240 Helsinki

Sähköposti: mattabiegga@gmail.com.

Kuka järjestää?

Máttabieggan taustalla on pääkaupunkiseudun saamelaisyhdistys City-Sámit ry. Toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö saamelaiskäräjien kautta.

Kielipesässä työskentelee kaksi City-Sámit ry:n palkkaamaa hoitajaa.
Sivi Jomppanen aloittaa työssä marraskuussa 2013,
Ida-Maria Helander tammikuussa 2014.City-Sámit ry. sääntömääräinen vuosikokous pidetään ravintola Perhossa 16.3.2013 klo 15.00 alkaen. Ravintola Perho, Mechelininkatu 7, Helsinki.

City-Sámit -yhdistykselle huomattava apuraha

Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt yhdistyksellemme 100 000 euron apurahan "Saamen kielen ja kulttuurin elvytykseen pääkaupunkiseudulla: lasten ja nuorten toiminnan jatkumisen turvaamiseen sekä pohjoissaamenkielisen kielipesän suunnittelutyöhön".
Suomen kulttuurirahaston apuraha on osarahoitus yhdistyksen 3-vuotiseen Máttabiegga-hankkeelle, johon yhdistys on hakenut myös muuta rahoitusta. Máttabiegga-hankkeen tarkoituksena on luoda omaleimainen saamelaiskulttuuri pääkaupunkiseudulle. Laaja hanke sisältää tarjontaa lapsille, nuorille ja myös aikuisille sekä tähtää pohjoissaamenkielisen kielipesän perustamiseen Helsinkiin. Yhdistys tarjoaa pääkaupunkiseudun lapsille, nuorille, saamelaisperheille ja muille saamelaisille mahdollisuuden elvyttää kulttuuriaan ja kielitaitoaan.
City-Sámit käynnisti elokuussa 2012 Uksa sámemáilbmái (Ovi saamelaisuuteen) -projektin, joka on myös Suomen kulttuurirahaston rahoittama. Yhdistyksen aktiivinen viime vuosi, säännölliset tapahtumat, jäsenmäärän kasvu ja käynnistyneen projektin tulokset vakuuttivat myös Suomen kulttuurirahaston jatkamaan pääkaupunkiseudun saamelaisuuden tukemista. Uksa Sámemáilbmái -projekti loppuu 15.4.2013, mutta käynnissä oleva kerho- ja työpajatoiminta jatkuu ja jopa monipuolistuu uuden hankkeen ja Suomen kulttuurirahaston apurahan myötä.
Máttabiegga-hanke esitellään jäsenistölle tarkemmin yhdistyksen vuosikokouksessa 16.3.2013.

Lisätietoja:
• Puheenjohtaja Pentti Pieski, citysamit(at)gmail.com
Facebook/ ry City-Sámit rs http://www.facebook.com/groups/183215438396008/

City-Sámit ry tukee pääkaupungin saamelaislasten kieltä ja kulttuuria

City-Sámit ry:n projekti Uksa Sámemáilbmái (Ovi Saamenmaailmaan) käynnistyi 1.8.2012. Toiminnan pääkohteena ovat pääkaupunkiseudulla asuvat saamelaislapset ja -nuoret.
Lasten ja nuorten toiminnan kautta aktivoidaan ja elvytetään pääkaupunkiseudun saamelaisyhteisön saamen kieltä, kulttuuria ja identiteettiä. (lue lisää ajankohtaista-sivulta)

---

Kaupunkisaamelaisten kielenelvyttämisprojektin käynnistäminen

Kaupunkisaamelaisten kielenelvyttämisprojektin nykyinen hyvä tulos on syntynyt pitkäaikaisen työn ja uurastuksen tuloksena. Hallitus on järjestänyt viimeisten kolmen - neljän vuoden useita tilaisuuksia kuten pyöreän pöydän keskustelun, seminaareja ja lähestynyt eri päättäviä tahoja kirjeitse ja muulla tavoin. Hallitus on kaikin voimin ollut keskittynyt kielenelvyttämisprojektin aikaansaamiseksi ja toteuttamiseksi. - lue lisää-