Buresboahtin - Tervetuloa - Welcome

Buresboahtin - Tervetuloa - Welcome

Kansainvälinen Saamen kielten viikko 2022

Saamen kielten viikko kiinnittää huomiota saamen kieliin nyt neljättä vuotta peräkkäin. Saamelaiskäräjät Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa kutsuvat kaikkia osallistumaan paikallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla tähän yhteiseen panostukseen. Toiveena on, että saamen kielet näkyvät, kuuluvat ja niitä käytetään kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla Kieliviikon aikana. Kieliviikko järjestetään viikolla 43, 24.–30. lokakuuta.

Tuomas Aslak Juuso. Kuva Ville Fofonoff

Saamen kielten viikko käynnistettiin Yhdistyneiden kansakuntien (YK) alkuperäiskansakielten vuoden aikana (IYIL 2019). Nyt YK on nimennyt kymmenvuotiskauden 2022–2032 alkuperäiskansakielten vuosikymmeneksi, the International Decade of Indigenous Languages (IDIL). Vuosikymmenen tulee innostaa panostuksiin säilyttää, suojella ja kehittää maailman kaikkia pieniä kieliä.

Yhteinen Saamen kielten viikon ja alkuperäiskansakielivuosikymmenen avajaisjuhla pidetään 23. lokakuuta Snåasessa, Norjassa. Avajaisjuhlallisuuksiin osallistuu Hänen Majesteettinsa Norjan Kuningas Harald V. Lisäksi osallistuvat Ruotsin Saamelaiskäräjien puheenjohtaja, Norjan Saamelaiskäräjien presidentti ja Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtaja ja Norjan Kunta- ja alueministeri. Vuosittain eri puolella Saamenmaata pidettävät Saamen kielten viikon avajaiset ovat merkki yhteisen juhlinnan ja saamen kielten näkyväksi tekemisen alkamiselle koko Saamenmaalla.

Tietoa tapahtumista ympäri Saamenmaata, Saamen kielten viikon aikana käytettävästä designista ja muusta käytettävästä materiaalista löytyy www.giellavahkku.org

Saamen kielten viikkoa voi seurata myös sosiaalisissa medioissa hashtagien avulla:

Eteläsaame: #gïelevåhkoe
Uumajansaame: #giällavahkkuo
Piitimensaame: #giellavahkko
Luulajansaame: #giellavahkko
Pohjoissaame: #giellavahkku
Inarinsaame: #kielâokko
Koltansaame: #ǩiõllneä’ttel

– Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan Saamen kielten viikkoon! Kutsunkin kaikkia erilaisia toimijoita osallistumaan: yrityksiä, järjestöjä, yhteisöjä, viranomaisia ja yksityisiä henkilöitä. On tärkeää, että mahdollisimman moni on mukana ja että osallistujia on mahdollisimman laajasti yhteiskunnan eri aloilta, jotta saamen kielillä on Saamen kielten viikolla hyvä ja laaja näkyvyys. Toivonkin mahdollisimman monien kiinnostuvan ja voivan osallistua Saamen kielten viikkoon, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

– Toivon, että Saamen kielten viikkoon osallistujat voivat omassa jokapäiväisessä toiminnassaan tuoda saamen kieliä esille. Jokaiselle on hyvin tärkeää voida kuulla ja käyttää omaa kieltänsä arjessaan. Saamen kielten viikolla voikin esimerkiksi käyttää saamenkielisiä opastekylttejä, mainostekstejä tai vaikkapa saamenkielisiä kuulutuksia. Lisäksi Saamen kielten viikkoon osallistujat voivat järjestää erilaisia saamen kieliin ja kulttuuriin liittyviä tapahtumia. Pienetkin teot ovat merkittäviä! Tärkeintä on osallistua ja tuoda saamen kieliä esille itselleen tai toimintaan sopivalla tavalla Saamen kielten viikolla, jatkaaTuomas Aslak Juuso.

– Saamen kielten viikon tavoite on tuoda rajat ylittävästi esille, ei pelkästään Saamenmaalla vaan koko yhteiskunnassa se rikkaus, joka kaikissa saamen kielissä on. Me haluamme lisätä tietoa saamenkielistä ja kohottaa saamen kielten statusta, sanoo Håkan Jonsson Ruotsin Saamelaiskäräjien hallituksen puheenjohtaja.

– On hienoa nähdä kuinka saamen kieliä huomioidaan ja käytetään Saamen kielten viikon aikana. Tulen erityisen iloiseksi, kun astun elintarvikekauppaan ja näen saamenkielisiä kylttejä. Tavata saamea puhuvia lapsia on arvokasta, koska se kuvastaa kuinka hyvinvoivia saamen kielet ovat, lisää Jonsson.

– Rajat ylittävä Saamen kielten viikko on tärkeä siksi, että saamen kielet elävät Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän valtion rajojen yli. Kaikille saamelaisille on luonnollista ja tärkeää, että me yhdessä teemme näkyväksi ja vahvistamme sydämen kielemme arvoa julkisesti. Saamen kielten viikko on yhteistyötä saamen kielten näkyväksi tekemiseksi ja lisäämiseksi niistä koko yhteiskunnassa. Yhdessä me otamme suuremman vastuun saamen kielten kuulumisesta, näkymisestä ja käytöstä kaikilla yhteiskunnan aloilla, sanoo Saamelaiskäräjien presidentti Silje Karine Muotka.

– Saamen kielten viikon tavoitteena on kiinnittää julkisuuden huomiota saamen kieliin. Jos saamen kielten tulee näkyä ja kuulua kaikilla yhteiskunnan aloilla, niin on tärkeää, että suuret toimijat osallistuvat tähän tärkeään työhön, ja ovat apuna tekemässä saamen kieliä näkyväksi ja kohottamassa niiden statusta. Mitä enemmän toimijat päättävät tehdä saamen kielet näkyviksi, sitä enemmän näkyvät saamen kielet. Me kehotamme kaikkia osallistumaan saamen kielten näkyväksi tekemiseen ja kohottamiseen. Sekä pienemmät että suuremmat toimet ovat tärkeitä, korostaa Muotka.

Vastaa