Buresboahtin - Tervetuloa - Welcome

Buresboahtin - Tervetuloa - Welcome

Kansallispäivä 6.2

Arvvas

Sámi álbmotbeaivi ávvuduvvo varas ja ovdagáttohis dálásápmelaš kultuvrra návddašemiin

Sámi álbmotbeaivi ávvuduvvo lávvardaga 6.2. Mátta-Suoma sámesearvi City-Sámit rs lágidan álbmotbeaivvi doaluin sihke mánát ja ollesolbmot besset návddašit ođđaseamos sámemusihkas, goittotge árbevirolaš kultuvrra vajálduhtekeahttá

Ima, Miro ja Niillasa mánáiddoalut Kulturguovddáš Caisas

Kulturguovddáš Caisas mánát ávvudit 6.2. dmu 13-15 Ima, Miro ja Niillasa mánáiddoaluin. Mánát besset vásihit sámekultuvrra, gullat sámegielaid ja oassálastit ritmmaide, lávlagiidda ja luđiide. Mánát oidnet earálágan gávttiid ja oahpásmuvvet goikkehiidda ja gámasuinniide. Loaiddasteaddjit bohtet lahka ja váldet mánáid mielde čuojahit ja lávlut. Dilálašvuohta lea nuvttá.

Eahkedis beavddis leat boazoherskot ja lávddis sámemusihka čuovgadeamos násttit

Eahketfeasta, mii ordnejuvvo Teatteri Forumis, álggahuvvo golmma biebmu eahketborramiin, mas leat árbevirolaš ávdnasat. Doppe návddašit bohcco viđa sierra hámis. Badjealmmái Eino Nuorgam Gámasmohkis gohkke boazobiepmuid árbevieruid mielde ovttas Helssega njunuškoahkaiguin. Eahketborramis lea áidnalunddot vejolašvuohta oaivegávpotguovllus beassat smáhket bohcco njuokčamiid ja gumposiid.

Eahket joatkašuvvá konsearttain, gos lávddi alde lea ovdal oainnekeahtes čoakkádus ovdagáttohis sámemusihkka Suomas ja Norggas. Riikkaidgaskasaš beaggima háhpohalli dážasápmelaš Arvvas boahtá Helssegii vuosttas geardde. Joavku dohppe fárrui luođi, blues, americana ja álbmotmusihka ovttastemiin, dáhpáhusa buvttadeaddji Mari Korpimäki muitala.

Anárlaš Irdon bealistis ávvuda vuosttas skearrus almmustahttima álbmotbeaivvi konsearttas. Joavkku musihkas luohti deaivvada heavymetal-musihka ja fámolaš sinfoniija.

Niillas Holmberg

Eahkeda goalmmát artista lea Ylva, man musihkkarat ovddastit golmma sierra riikkavulošvuođa. Suoma eanemus legendáralaš rockjoavkkuide gullevaš 22-Pistepirkko lahttu Asko Keränen ja bálkkašuvvon sápmelaš diktačálli-musihkkar Niillas Holmberg lea ožžon báldii ruoŧŧelaš buvttadeaddji-musihkkara Stefan Kvarnstöm ja Suoma beakkámus jazz-trumpeahta čuojaheaddji Antero Priha. Joavkku bargovuohki lea miellagiddevaš: goassige eai bargga joavkkus – earret lávddi alde. Asko Keränen čuojanas lea iPhone, nuba vuordimis lea elektrovnnalaš musihkka. Joavku lohpida dohppet olbmuid mielde šamanisttalaš tránsii ja meditatiivvalaš guldalaneallámuššii gievrras luohte-live-loaiddastemiin. Dát lea áibbas ođđa iđa elektrovnnalaš ja maiddái eamiálbmoga musihka giettis.

– Eahkeda loahpas lea open stage jam -session. Mii beare sáhttá dáhpáhuvvat, go dákkár mearri sápmelaš, suopmelaš, ruoŧŧelaš ja norgalaš čehppodat luoitiluvvo “veaiddalassii”. Maiddái gussiin sáhttá gávdnot soames, guhte gakce lávddi ala. Sihkkarit maŋimustá dán muttus eahkeda leat vuordimis heahkastumit, Mari Korpimäki dáhkida.

Deaivvadanbáiki sápmelaččaide ja eará álbmogii

Álbmotbeaivvi ávvudilálašvuođat geasuhit oktii sápmelaččaid miehtá Suoma, muhto doibmet maiddái unnitlogu- ja váldekultuvrra deaivvadanbáikin.

– Sámedáhpáhusat leat sápmelaččaide, eandalii mánáide ja nuoraide, dehálaš dilálašvuođat iežas kultuvrras ja identitehtas nannema dáfus. Seammás dilálašvuođat fállet vejolašvuođa earáide oahpásmuvvat dálásápmelaš kultuvrii ja sápmelaččaide, City-Sámit -searvvi sátnejođiheaddji Pentti Pieski deattuha.

Bileahtaid eahketdilálašvuhtii vuovdá Lippupalvelu. Eahketborrankoartta haddi lea 70€ ja showwa 30€.Lassidieđut
Facebook-dáhpáhus: www.facebook.com/events/1507081909620375/
City-Samit rs: https://citysamit.net

Mari Korpimäki
Sápmiklubba -dáhpáhusa buvttadeaddji
City-Sámit rs searvvi lahttu
tel 050-555 2255
mari.korpimaki(at)gmail.com

Pentti Pieski
City-Sámit rs sátnejođiheaddji
tel 040-522 9990
citysamit(at)gmail.com


Saamelaisten kansallispäivää juhlitaan tuoreen ja ennakkoluulottoman nykysaamelaisen kulttuurin merkeissä

Saamelaisten kansallispäivää vietetään lauantaina 6.2. Etelä-Suomen saamelaisyhdistys City-Sámit ry:n järjestämissä kansallispäivän juhlallisuuksissa Helsingissä sekä lapset että aikuiset saavat nauttia uusimmasta saamelaismusiikista perinteistä kulttuuria unohtamatta.

Iman, Miron ja Niillaksen lastenkutsut Kulttuurikeskus Caisassa

Kulttuurikeskus Caisassa vietetään 6.2. klo 13-15 Iman, Miron ja Niillaksen lastenkutsuja. Lapset pääsevät kokemaan saamelaista kulttuuria, kuulemaan saamen kieliä ja osallistumaan rytmeihin, lauluihin ja joikuihin. Lapset näkevät erilaisia saamenpukuja ja tutustuvat nutukkaisiin ja kenkäheiniin. Esiintyjät tulevat lähelle ja ottavat lapset mukaansa soittamaan ja laulamaan. Tilaisuus on maksuton.

Illalla lautasella poroa ja lavalla saamelaismusiikin kirkkaimpia tähtiä

Teatteri Forumissa järjestettävä iltajuhla aloitetaan kolmen ruokalajin perinneruokaillallisella. Illallisella nautitaan poroa viidellä tapaa valmistettuna. Poromies Eino Nuorgam Utsjoen Kaamasmukasta valmistaa pororuuat perinteiden mukaisesti Helsingin huippukokkien avustamana. Illallisessa on näillä leveysasteilla ainutlaatuinen tilaisuus päästä maistelemaan muun muassa poronkieltä ja kumpuksia.

– Ilta jatkuu konsertilla, jossa tarjotaan ennennäkemätön kattaus uutta ja ennakkoluulotonta saamelaismusiikkia Suomesta ja Norjasta. Kansainvälistä läpimurtoa tekevä norjansaamelainen Arvvas saapuu Helsinkiin ensimmäistä kertaa. Yhtye valloittaa suvereeniilla joiun, bluesin, americanan ja folkmusiikin yhdistelmällä, tapahtuman tuottaja Mari Korpimäki kertoo.

Inarilainen Irdon puolestaan juhlii ensimmäisen levynsä julkaisua kansallispäivän konsertissa. Yhtyeen musiikissa joiko kohtaa heavymetallin ja mahtipontisen sinfonian.

Illan kolmas artisti on Ylva, jonka muusikot edustavat kolmea eri kansallisuutta. Suomen legendaarisimpiin rockbändeihin kuuluvan 22-Pistepirkon jäsen Asko Keränen ja palkittu saamelainen runoilija-muusikko-näyttelijä Niillas Holmberg ovat saaneet rinnalleen ruotsalaisen tuottaja-muusikon Stefan Kvarnströmin ja Suomen tunnetuimman jazz-trumpetistin Antero Prihan. Yhtyeen työskentelytapa on mielenkiintoinen: koskaan ei työskennellä ryhmässä – paitsi lavalla. Asko Keräsen soitin on iPhone, joten elektronista musiikkia on tiedossa. Bändi lupaa viedä kuulijansa mukanaan shamanistiseen transsiin ja meditatiiviseen kuunteluelämykseen väkevällä joiun täytteisellä live-esiintymisellään. Kyseessä on täysin uusi ilmiö elektronisen ja myös alkuperäiskansain musiikin kentällä.

– Illan päättää open stage jamit. Mitä tahansa voi tapahtua, kun tällainen määrä saamelaista, suomalaista, ruotsalaista ja norjalaista osaamista päästetään vapaasti valloilleen. Myös yleisöstä saattaa löytyä lavalle vahvistuksia. Luvassa on takuuvarmasti yllätyksiä viimeistään tässä vaiheessa iltaa, Mari Korpimäki vakuuttaa.

Kohtaamispaikka saamelaisille ja muulle kansalle

Kansallispäivän juhlallisuudet tuovat yhteen saamelaiset ympäri Suomen, mutta toimivat myös vähemmistö- ja valtakulttuurin kohtaamispaikkana. – Saamelaistapahtumat ovat saamelaisille, erityisesti lapsille ja nuorille, tärkeitä tilaisuuksia oman kulttuurinsa ja identiteettinsä vahvistamiseen. Samalla tilaisuudet tarjoavat muille mahdollisuuden tutustua nykysaamelaiseen kulttuuriin ja saamelaisiin, City-Sámit -yhdistyksen puheenjohtaja Pentti Pieski korostaa.

Liput iltatilaisuuteen myy Lippupalvelu. Illalliskortin hinta on 70€ ja show’n 30€.

Lisätietoja

Facebook-tapahtuma: www.facebook.com/events/1507081909620375/
City-Samit ry: https://citysamit.net

Mari Korpimäki
Sápmiklubba -tapahtuman tuottaja
City-Sámit ry:n hallituksen jäsen
puh 050-555 2255
mari.korpimaki@gmail.com

Pentti Pieski
City-Sámit ry:n puheenjohtaja
puh 040-522 9990
citysamit@gmail.com