Buresboahtin - Tervetuloa - Welcome

Buresboahtin - Tervetuloa - Welcome

City-Sámit -yhdistykselle huomattava apuraha

Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt yhdistyksellemme 100 000 euron apurahan ”Saamen kielen ja kulttuurin elvytykseen pääkaupunkiseudulla: lasten ja nuorten toiminnan jatkumisen turvaamiseen sekä pohjoissaamenkielisen kielipesän suunnittelutyöhön”.
Suomen kulttuurirahaston apuraha on osarahoitus yhdistyksen 3-vuotiseen Máttabiegga-hankkeelle, johon yhdistys on hakenut myös muuta rahoitusta. Máttabiegga-hankkeen tarkoituksena on luoda omaleimainen saamelaiskulttuuri pääkaupunkiseudulle. Laaja hanke sisältää tarjontaa lapsille, nuorille ja myös aikuisille sekä tähtää pohjoissaamenkielisen kielipesän perustamiseen Helsinkiin. Yhdistys tarjoaa pääkaupunkiseudun lapsille, nuorille, saamelaisperheille ja muille saamelaisille mahdollisuuden elvyttää kulttuuriaan ja kielitaitoaan.
City-Sámit käynnisti elokuussa 2012 Uksa sámemáilbmái (Ovi saamelaisuuteen) -projektin, joka on myös Suomen kulttuurirahaston rahoittama. Yhdistyksen aktiivinen viime vuosi, säännölliset tapahtumat, jäsenmäärän kasvu ja käynnistyneen projektin tulokset vakuuttivat myös Suomen kulttuurirahaston jatkamaan pääkaupunkiseudun saamelaisuuden tukemista. Uksa Sámemáilbmái -projekti loppuu 15.4.2013, mutta käynnissä oleva kerho- ja työpajatoiminta jatkuu ja jopa monipuolistuu uuden hankkeen ja Suomen kulttuurirahaston apurahan myötä.
Máttabiegga-hanke esitellään jäsenistölle tarkemmin yhdistyksen vuosikokouksessa 16.3.2013.

Lisätietoja:
• Puheenjohtaja Pentti Pieski, citysamit(at)gmail.com
• Facebook/ ry City-Sámit rs http://www.facebook.com/groups/183215438396008/

Vastaa