Buresboahtin - Tervetuloa - Welcome

Buresboahtin - Tervetuloa - Welcome

City-sámit ry kaupunkisaamelaisten lasten ja nuorten kielen ja kulttuurin elvyttämiseen SUOMEN KULTTUURIRAHASTOLTA 30 000 EUROA:

Ilmoitamme kohteliaimmin, että Teille on myönnetty apurahana 30.000 euroa Suomen Kulttuurirahastoon lokakuussa 2011 jättämänne hakemuksen perusteella. Päätös lähetetään Teille myös kirjeitse 3.2.
Kunnioittaen SUOMEN KULTTUURIRAHASTO

Vastaa