Buresboahtin - Tervetuloa - Welcome

Buresboahtin - Tervetuloa - Welcome

Nornickel luo uusia asuintiloja arktisen tundran alueelle

FPIC-menettely, jota Norilsk Nickel -kaivosyhtiö käytti ensimmäistä kertaa Venäjällä, on siirtynyt uuteen vaiheeseen. Toinen neuvottelukierros Tukhardin arktisen työväenkylän asukkaiden kanssa (Krasnojarskin alueen Taimyr Dolgano-Nenetsin alueella) on järjestetty, kertoi yhtiö tiedotteessaan. Lokakuussa 2021 ilmoitettiin, että FPIC-menettely aloitettiin.

Edustajiston muodostaminen

Asukkaiden kokoontuessa toisen kierroksen yhteydessä otettiin esiin kysymykset kylän asukkaiden suostumuksesta FPIC:n hankintamenettelyyn, sekä Tukhardin (edustajaneuvoston) asukkaiden yhteisten päätösten tekemistä koskevan elimen muodostaminen. Kokoontumiseen osallistui 78 kylän asukasta ja tundran poronhoitajia.

Parempi elämänlaatu

Tukhard perustettiin alueelle kaasua tuottavien vuorotyöntekijöiden väliaikaiseksi asuinpaikaksi vuonna 1970, eikä kylän kehittäminen tarjonnut mitään infrastruktuuria. Koska mahdollista infrastruktuuria ei ole kehitetty, haluaa tällä alueella toimiva yritys Norilsk Nickel huolehtia elämänlaadusta, turvallisuudesta ja terveydestä, tarjoten asukkaille mahdollisuuden valita parempi vaihtoehto elämään. Yhtiö osallistuu aktiivisesti arktisen alueen pienten kansojen, kuten Kuolan niemimaan saamelaisten, kohtaloon.

Kansainväliset asiantuntijat mukana

Menettelyn järjestäjän, alkuperäiskansojen oikeuksien suojelua koskevan alueiden välisen julkisen järjestön ”KMNSOJUZ”, kutsumat riippumattomat kansainväliset asiantuntijat osallistuivat tapaamisiin asukkaiden kanssa. Heidän joukossaan ovat Aleksei Tsykarev, YK: n alkuperäiskansojen asioiden pysyvän foorumin jäsen, Maailmanpankin alkuperäiskansojen asioiden neuvonantaja, maailmanpankin alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan nykyisen politiikan kirjailija Navin K. Rai, Venäjän federaation alkuperäiskansojen oikeuksien suojelua koskevat asianajajat Mihail Todyshev ja Antonina Gorbunova. Menettelyä suosittelivat alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevä YK:n erityisraportoija, professori James Anaya ja muut asiantuntijat.

Tohtori Navin Rai, joka vierailee Taimyrin niemimaalla alkuperäiskansojen politiikan laatimisen riippumattomana asiantuntijana, totesi, että ”Tukhardin alkuperäiskansat  , mukaan lukien ne perheet, jotka harjoittavat poronhoitoa tundralla, neuvottelevat parhaillaan Norilsk Nickel Companyn kanssa ehdotetun fyysisen siirron erityisistä parametreista”. Hän korosti, että ”vapaan, aikaisemman, ja tietoon perustuvan suostumuksen periaate (FPIC) edellyttää, että näillä alkuperäiskansoilla on oikeus sanoa ”ei”. Neuvottelujen tulos voi kuitenkin johtaa tulokseen, jonka sekä alkuperäiskansat että yhtiö voivat hyväksyä.”

Kokouksen aikana muodostettiin Tukhardin kylän asukkaiden edustajien neuvosto, joka koostui seitsemästä ihmisestä. Siihen kuuluivat sekä ne, jotka haluavat tulevaisuudessa muuttaa muihin siirtokuntiin, että ne, jotka haluavat jatkaa elämäänsä Tukhardissa. Neuvostoon kuuluu myös poronhoitajia, jotka asuvat pysyvästi tundralla. Tukhardiin rekisteröityjen poronhoitajien eduista huolehtiminen, joilla ei ole pysyvää asuinpaikkaa kylässä, on yksi kansainvälisten asiantuntijoiden tärkeimmistä vaatimuksista.

Jatkoa seuraa

FPIC-neuvottelujen seuraavan kierroksen odotetaan tapahtuvan vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

FPIC, Ilmaisen, ennakkoon perustuvan ja tietoon perustuvan suostumuksen tarkoituksena on saada aikaan alkuperäiskansojen osallistuminen alhaalta ylöspäin ja heidän kuulemisensa ennen kehityksen aloittamista esi-isillä tai resurssien käyttäminen alkuperäiskansojen alueella.

Vastaa